15 december, 2013

Om oss

Friends of Chitaba är en förening som stödjer utvecklingen i Chitaba, en by i Zambia med ca 1500 invånare där nästan alla är självförsörjande majsbönder. Utöver de två små solcellssytem vi i Friends of Chitaba köpt finns det ingen elektricitet i byn och toaletterna består av hål i marken. Tillgången till rent dricksvatten varierar beroende på var man bor. Det är en by med mycket små ekonomiska tillgångar, där livet hänger på att det regnar så att man får en bra skörd. Vad det däremot finns gott om i byn är tacksamhet och glädje, och en vilja att driva utvecklingen framåt så att de alla kan få det bättre. Vad invånarna i Chitaba främst önskar sig är en skola, som både barn och vuxna kan gå i. Vi vill hjälpa dem att förverkliga de drömmar de har om en bättre tillvaro för varje individ och för byn som helhet och alla pengar som föreningen får in går därför oavkortat till Chitaba.

Vad föreningen genomfört

Köpt mark till Community Centret
Byggt en brunn
Byggt en skolbyggnad och påbörjat bygget av en andra
Anställt 4 lärare som jobbar på skolan
Sponsrat utbildning av lärare
Sponsrat utbildning av en sjuksköterska från byn
Sponsrat utbildning av ledare i management, ekonomi och ledarskap
Gett mikrolån
Startat en syverksamhet
Försett med skolmaterial
Anordnat sportturneringar för att främja sammanhållningen i Chitaba och mellan olika byar
Byggt en fotbollsplan, volleybollplan och netbollplan
Mycket annat