15 december, 2013

Skolbygget

Många människor i Chitaba kan inte läsa och skriva. Saknar man läskunskaper har man en väldigt begränsad möjlighet att få tillgång till information som kan förändra ens livssituation. Utan en ordentlig utbildning är det svårt att hitta ett jobb som ger en lön som på sikt kan förändra situationen för familjen.

Tillgång till skolor

Det finns inte tillräckligt många skolor i området runt Chitaba för att kunna erbjuda alla barn i en utbildning. Många familjer är dessutom fattiga och har inte råd att betala skolgång för sina barn.

Vi arbetar för en permanent lösning

2013 togs första spadtaget till den första skolbyggnaden i Chitaba. Idag går ca 150 barn på skolan uppdelade i 7 klasser vilka leds av 5 anställda lärare.

Skolan har vuxit med en årgång per år och för tillfället består den av följande klasser:

– Baby class (3h/dag)
– Middle class (2 h/dag)
– Reception class (2 h/dag)
– Grade 1-4 (5 h/dag)

Våren 2019 inleddes bygget av en andra skolbyggnad för att ge mer utrymme till nuvarande klasser samt ge skolan möjlighet att fortsätta växa och möta de stora behov som finns i området!

DSC_0192